Základem pro ohodnocení stavu se stala stupnice, kterou v roce 1949 vytvořil Dr. Herbert William Sheldon.

StupeňPopis
1Basal State-1 (nerozlišitelné mince nebo jejich fragmeny)
2Fair (špatně rozlišitelné a velmi setřelé mince)
3Very Fair (stále špatně čitelné a velmi setřelé mice, ale o něco lepší než "Fair")
4, 5, 6Good (rozlišitelné mince, u kterých jsou setřelé některé prvky, mohou být i poškozené)
7, 8, 10Very Good (mince je rozlišitelná a čitelná, i když hodně setřelá, poškrábaná či poškozená)
12, 15Fine (mince je čitelná i když ne každý znak, je na ní vidět, že byla v oběhu)
20, 30Very Fine (mince vykazuje jen drobná pškození a setřelost, která nebrání v čiteslnosti. Nápisy by měly být ostré, hrany skoro neporušené)
40Extremely Fine (mince již odpovídá sběratelskému stavu, jsou na nní jen velmi drobné šktábance, všechny prvky jsou ostré)
50About Uncirculated (mince nebyla v oběhu a bylo sní zacházeno s pečlivostí)
60,65,70Mint State (mince je prakticky ve stavu, jako byla vyražena, včetně ražebního lesku)

Tato stupnice byla dále upřesňována a tvoří základ stupnice používaný dnes při certifikaci mincí. Hodnocení stavu vyžaduje i praxi. Často jsou moderní mince hodnoceny přísněji než mice středověké nebo straověké. Sice by to tak být nemělo, ale je.