Mezi vzácné, v současnosti ražené mince řadit můžeme řadit i sadu tří korun ve tvaru pyramidy zobrazujících egyptské motivy. Tuto sadu razila mincovna na ostrově Man v roce 2008. Jedná se o 1, 1/2, 1/5 Crowns o váze 0,2, 0,5 a 1 Oz ražené z čistého zlata. Na každé minci je zobrazen jeden z artefaktů nalezených v tutanchamonově hrobce. Mince byly vydány k příležitosti londýnské výstavy „Tutanchamon a zlaté časy faraónů“ konané v roce 2008. Na této výstavě byla mnoha letech vystavena i tutanchamonova posmrtná maska mnoho dalších artefaktů. Právě tutanchamova posmrtná maska je motivem největší ze třech mincí vyražené z 1 unce čistého zlata. Na druhé minci vyražené z 0,5 unce čistého zlata je vyobrazen tutanchamův sargofág a na třetí vyražené z 0,2 unce čistého zlata pak faraonův zlatý trůn. Z reverzní strany je na všech mincích vyobrazena královna Alžběta II. Její portrét připravil sochař Ian Rank-Broadley. Podle dostupných informací bylo vyraženo 999 kusů těchto medailí.

Čím jsou tyto mince zajímavé? Odlišností od běžných mincí je samozřejmě trojúhelníkový tvar. My ale za největší odlišnost považujeme skutečnost, že tyto mince razila ve spolupráci s organizací NGC, která se zabývá certifikací mincí. Takže každá mince byla certifikována dříve než se dostala k zákazníkům. Všechny mají stejné hodnocení a to PF69. Na následujících obrázcích si můžete jeden exemplář zmíněné sady prohlédnout.

Mince vyrazila mincovna Pobjoy. Tato mincovna navazuje na 300 let trvající tradici rodiny Pobjoy známé zlatníky a šperkaře. Mincovna zahájila činnost v roce 1965 ve svém sídle nedaleko Londýna.