Stříbro je stejně jako zlato kov, který se po tisíciletí používá jako prostředek na uložení úspor. Na rozdíl od současných dolarů, korun nebo eur neztrácí na hodnotě díky inflaci. Jeho cena je dána nabídkou a poptávkou. Ve srovnání se zlatem má stříbro dvě významné odlišnosti. První je, že díky svým vlastnostem a ceně je hojně používáno v průmyslu. Druhou je, že více podléhá oxidaci a proto část stříbra „mizí“.

Na následujícím grafu je uvedena celková poptávka a dodávka stříbra za posledních 10 let (zdrojem dat je www.silverinstitute.org).

graf_1

Dodávka zahrnuje těžbu, recyklaci, prodej státních rezerv a změnu zásob u tzv. ETF fondů. Z grafu je vidět, poptávka i dodávka se postupně zvyšuje. V roce 2006 bylo poptávané stříbro o váze 29 116 tun a v roce 2015 už to bylo 36 399 tun. Tedy nárůst o 20%. Zajímavé také je, že poptávka v posledním desetiletí většinou převyšovala dodávku. Za celé období poptávka převýšila dodávku o 18 887 tuny. Poptávka tedy byla uspokojena z obchodních nebo jiných zásob.

Podle jednoduché poučky je cena jakéhokoliv obchodovatelného aktiva dána poptávkou a nabídkou. Cena by se tedy měla zvyšovat, když poptávka převyšuje nabídku resp. dodávku. Bylo to tak ? Následující graf obsahuje stejné údaje jako předchozí a navíc je v něm uvedena průměrná cena stříbra v jednotlivých letech.

graf_2

Z grafu je vidět, že cena byla nejvyšší v roce 2011 a po té začala klesat. Při tom poptávka klesla jen v roce 2012. Jak je to možné? Musíme si uvědomit, že se stříbrem se obchoduje na burze, A tam je možné koupit i prodat nejen fyzické stříbro, ale i sliby jeho dodání v budoucnosti. Za měsíc, za tři nebo třeba za pět let. Díky tomu se na burze obchoduje s řádově větším objemem stříbra, než kolik bylo fyzicky k dispozici. A proto je pro cenu stříbra rozhodující poptávka na burze a nikoli poptávka a dodávka fyzického stříbra.

Vše co jsem napsali o investičním stříbru platí pouze pro fyzické stříbro. A to samozřejmě ví velká většina zájemců o investiční stříbro. A proto roste poptávka po investičním stříbru a to ve srovnání s poptávkou po stříbru pro výrobu šperků, ozdob nebo pro potřeby průmyslu. Je to hezky vidět na dalším grafu.

graf_3

Z grafu je vidět, že za posledních 10 let se podíl investičního stříbra na poptávce po stříbru zvýšil z 5,42% na 24,97%. Tedy skoro pětkrát. Na dalším grafu je vidět nárůst poptávky po investičním stříbře za posledních deset let v tunách.

graf_4

Je vidět, že poptávka narostla z 1 577 tuny na 9 090 tuny. Tedy prakticky veškerý nárůst poptávky po stříbře za posledních deset let tvořil nárůst poptávky po investičním stříbře !

Není čas, aby jste také uvažovali o nákupu stříbra?