Na začátku prosince uspořádal aukční dům Heritage Auction dražbu v Hong Kongu. My ji sledovali a přinášíme vám z ní zprávu o prodeji čínského Chihli (Pei Yang Arsenal) dolaru z roku 1896, 22. roku vlády císaře Kuang Hsu. Mince je katalozích označována jako L&M-439, KM-Y65 nebo Kann-181.

První čínské stříbrné dolary byly vyraženy v roce 1844 v provincii Fujijan vojeskými autoritami. Navazovaly na v té době v Číně hodně používané zahraniční mince. Americké dolary nebo mexické 8 reály. Na základě vládního zmocnění začal první čínské oficiální vládní stříbrné dolary razit guvernér provincií Guangdong a Guiangxi v roce 1888. V roce 1896 byly vyraženy první pokusné kusy stříbrných dolarů v Provincii Zhili ( také psané latinkou jako Chihli) označené nápisem „Pei Yang Arsenal“. Ve „velkém“ do oběhu byly raženy až v roce 1897. Podle zveřejněnýchh informací jich v roce 1897 byly vyraženy 3 tisíce kusů. Mince v provincii Zhili byly až do roku 1899 raženy v decimální soustavě jako v jediné provncii. V roce 1899 převzaly stejné denominace jako mince v ostatních prorvinciích (dolar měl hodnotu 7 Mace 2 Candareens).

A právě jeden z prvních kusů dolarů vyražených v roce 1896 v provincii Zhili je předmětem našeho dnešního příspěvku.

 

Chihli_dolar_1896_2 Chihli_dolar_1896_1

Mince je v krásném stavu. Její ražba je velmi ostrá a má krásnou patinu. Pod ní jsou stopy půvdního ražebního lesku. Před dražbou prodejce upozornil, že mince byla možná v minulosti čištěna a pak byla její patina obnovena. Mince byla označena firnou PCGS jako AU Details (Altered Surfaces). Mince byla prodána za 60 000 USD (+ aukční přirážku).

Hledali jsme prodeje obdobných mincí a našli dvě prodávané na aukci pořádané aukčním domem Stack’s Bowers v dubnu 2012. Mince označená NGC jako AU Details–Surface Hairlines nebyla prodána. Prodejce odhadoval její cenu na 100 až 150 tis. USD. Tato cena asi byla opravdu příliš vysoká a její neúspěšný prodej jistě ovlivnil i prodejní cenu námi uváděné mince.

dolar_chihli_z_2012_au_1 dolar_chihli_z_2012_au_2

Další mince na stejné aukci označená NGC jako VF Details–Scratches byla prodána za 21 510 USD.

dolar_chihli_z_2012_vf_2 dolar_chihli_z_2012_vf_1

Zdroje: Herittage Auction, Stack’s Bowers a www.kenelks.co.uk/chinese