Petr Veliký byl car reformátor. Jeho snahou bylo modernizovat Rusko a udělat z něj velmoc na podobných základech, jako byly velké evropské mocnosti. Kromě jiného se snažil co nejvíce zapojit Rusko do mezinárodního obchodu a proto nechal razit některé mince s popisem v latince. Náš dnešní příspěvek je o exempláři dukátu  z roku 1716 (katalogové označení KM 151). Tyto dukáty měly popis v latince a jejich návrhář, Philipp Henrich Muller se dle zadání inspiroval holandskými dukáty. Na aukci společnosti Stack’s&Bowers pořádané v rámci 45. mezinárodního numismatického konventu konaném v lednu v New Yorku (NYIC) byl prodán exemplář, který si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.

Jedná se o variantu, která měla upravovanou číslici 7 v letopočtu. Stav této mince byl ohodnocen jako AU55. Mince byla prodána za 117 500 USD ( včetně aukční přirážky). Prodeje těchto dukátů jsou velmi vzácné. Nám se podařilo najít jen jeden prodej dukátu 1716 a to v na aukci Bonhams z 8.12.2010. Tam prodaná mince neměla opravovanou číslici 7. její cena byla 93 000 USD (nevíme, zda s přirážkou nebo bez ní. I tato mince byla ohodnocena jako AU55. Sami si můžete obě mince porovnat.

Russia dukat 1716

Přesto vydražená cena mince prodané na aukci Stack’s&Bowers překvapila samotné dražitele. Ty její cenu odhadli na 35 až 50 000 USD. Jistě jsou s prodejem spokojeni.

Zdroj: Stack’s&Bowers