V našem dnešním příspěvku se zabýváme odhadem vývoje ceny zlata v roce 2017. Nejprve se podívejme na předpověď uvedenou v článku  „Gold Price Forecast, Trends and Prediction“ na serveru goldstockbull.com Autor se opírá o metodu technické analýzy a očekává růst ceny, která v rámci „současného růstového cyklu“ dosáhne až 3 000 USD. Své důvody uvedl do následujíícho grafu:


Autor uvádí, že při dvou posledních cenových nárůstech v letech 2002 až 2008 a 2009 až 2011 vzrostla cena zlata v prvním případě 4x a v druhém 2,3x. Rok 2016 považuje za zlomový a očekává podobný několikaletý růst. A očekává, že růst bude někde mezi 4 a 2,3 násobkem. Tedy očekává zvýšení ceny zlata 3x. Pak dojde ke zlomu směrem dolů. Připomeňme, že metoda technické analýzy předpokládá, že pohyby cen se dějí v cyklech a budoucí pohyb je možné vyčíst z pohybů minulých. Jen je třeba správně najít důležité body.

My raději než v technické analýze hledáme vysvětlení v dění ovlivňujících cenu zlata. Když se na uvedené období podíváme a vzpomeneme si na dění, které cenu zlata ovlivňovalo, pak si můžeme uvědomit, že cena zlata rostla až do finanční krize v roce 2008 zahájené pádem banky Lehman Brothers. Po krátké pauze cena opět stoupala a to až do roku do léta 2011. V té době v USA hrozilo, že vláda narazí na dluhový strop a prezident Obama dokonce v televizi upozorňoval na možnost státního bankrotu. V Evropě zase v letech 2010 a následně bujela „Řecká krize“. Tedy obavy, zda Řecko a další státy jižní Evropy zvládnou své dluhy, respektive, zda jim budou alespoň částečně prominuty. Dluhový strop byl v USA zvednut, Řecko a další státy dostaly půjčky. Centrální banky v USA, Evropě a Japonsku rozjely rotačky a tiskly peníze v tzv. kvantitativním uvolňování, což není nic jiného, než záchrana bank od špatných investic. Tedy centrální banky vytisknou nekryté peníze a za ně nakoupí od bank jejich špatně prodejné a rizikové investice. Tím situaci zklidnily. Lidé si na hrozby zvykli a přestali je trápit. Cena zlata začala klesat. To vlády a centrální banky výrazně podporovaly, protože tím zvyšovaly důvěryhodnost svých měn. Cena zlata klesla až na cenu těsně nad 1 000 USD za unci, což je podle mnohých názorů cena pod úrovní těžebních nákladů. Tam se zastavila a začala opět stoupat. Podle většiny názorů, které jsme četli a i podle nás, již dlouhodobě níž prostě klesat nemůže. Cena 1 000 USD za unci je cena, pod kterou může zlato klesat jen díky nějakým spekulacím na trhu, ale kde nemůže dlouhodobě být. Jak rychle a kam až může vystoupat je jiná otázka. My jsme v našem článku lednovém Výhled ceny zlata na rok 2017 uvedli souhrn důvodů podporujících růst ceny zlata uveřejněných Světovou zlatou radou.

Autor výše zmíněného článku také posbíral předpovědi vývoje ceny zlata několika světových bank a finančních institucí.

  • Citigroup odhaduje maximální cenu zlata v roce 2017 na 1 300 USD za unci
  • UBS na 1 400 USD za unci
  • CreditSuise dokonce v průběhu 1Q předvídá špičku ve výši 1 500 USD a v průběhu roku pak na průměrnou cenu cca 1 400 USD.
  • ABN Amropředpokládá průměrnou hodnotu 1 425 USD a
  • RBC Capital maximální cenu 1 500 USD za unci.

My očekáváme také růst ceny zlata. Hlavním důvodem je zastavení kvantitativního uvolňování v USA a postupné zvyšování úrokových sazeb centrální banky FED. V Evropě zase očekáváme potíže spojené s vývojem politiky a rostoucímu odporu „severní“ části Evropy proti dalšímu tisknutí peněz. K tomu se přidá i rostoucí odpor k migraci a očekáváme i růst rozporů v představě na další vývoj EU. Pokud nedojde k nějakému velkému průšvihu, pak by podle nás cena zlata měla být někde mezi 1 300 a 1 350 USD za unci. Na konci roku se podíváme, zda tyto předpovědi vyšly nebo ne.

Zdroje: http://goldstockbull.com/gold-price-forecast-prediction/