Zlaté dolary byly v USA raženy v letech 1849 až 1889. V průběhu ražby byly raženy 3 typy. První typ ražený v letech 1849 až 1854 měl průměr 0,5 palce a vážil 1,672 g. Byl ražen z 90% ze zlata a 10% z mědi. Na líci mince je zobrazena hlava bohyně svobody a okolo ní 13 hvězd reprezentujících 13 amerických států. Na rubu pak nápis 1 dollar s letopočtem obkroužený vavřínovým věncem a nápisem United States of America.

Ročník 1849 je bohatý na varianty. Zřejmě proto, že byl první. Nejzřetelnější variantou je věnec na rubu mince. Buď je „otevřený“ nebo „zavřený“. Je to dobře vidět na následujícím obrázku.

 

Bohužel nevíme, kolik mincí bylo vyraženo ve variantě s otevřeným a kolik se zavřeným věncem. Jednotlivé mincovny pouze uvádí celkový počet vyražených mincí. To samé se týká i druhé odlišnosti. A to je písmeno „L“ na krku bohyně Svobody na líci mince. Toto L je značka hlavního designéra, kterým byl James B. Longacre. Jeho značka není uvedena na nejdříve ražených mincích. Počet ovšem není jistý. V minulosti bylo uváděno, že mincí bez písmene „L“. Bylo 1 000 kusů. Později bylo toto číslo zpochybněno s tím, že asi  1 000 kusů těchto mincí se uchovalo do současnosti. Ale ani to není jisté. Mnohé zdroje proto neuvádějí žádný konkrétní počet. Varianty si můžete porovnat na následujícím detailním obrázku obou variant.

 

Tento detailní pohled je nutný, aby bylo písmeno „L“ vidět. Tyto mince byly raženy pouze v mincovně ve Filadelfii.

Třetí variantou je rozdílná velikost hlavy bohyně Svobody na líci minci. U některých mincí bez písmene „L“ je hlava o poznání menší než ostatních mincích. Rozlišuje se „malá“ a „velká“ hlava. Ani v tomto případě však nejsou známy počty. V přehledu variant většinou není tato varianta ani uváděna. Na následujícím obrázku můžete obě varianty porovnat. Vpravo je mince s „malou“ hlavou a vlevo mince s „velkou“ hlavou. Rozdíl je vidět, i když není velký.

 

V následující tabulce naleznete množství ražených kusů dle mincoven a variant (varianta bez „L“ nerozlišuje malou a velkou hlavu).

MincovnaVariantapočet kusůOdhad ceny dle stavu v USD
VF(20)XF(40)AU(50)MS(60)MS(63)
Philadelfias L otevřený věnec688567236272305
6341679
Philadelfias L zavřený věnecZahrnuto v množství výše2362722986061261
Philadelfiabez L otevřený věnecNení jisté. Možná 100027232439911532280
Charlotte (C)zavřený věnec11 634132418622853869017242
Charlotte (C)otevřený věnecNení jisté. Velmi vzácný2560353298714317627670441275024
Dahlonega (D)otevřený věnec21588138620592879560212489
New Orleans (O)otevřený věnec215000257272287448832

Zdroje: Wikipedia, http://www.usacoinbook.com, HA.com