Čínská státní mincovna razí zlaté Pandy od roku 1982. Od běžných investičních mincí se čínské liší tím, že jsou raženy jen v předem stanoveném množství a každý rok je na minci trochu jiný motiv. Ražená množství se v průběhu let výrazně měnila podle očekávané poptávky. Všeobecně je očekáváno, že ceny těchto mincí porostou a to hned ze dvou důvodů:

  1. Jsou zlaté a zlato je zvláště v Asii velmi ceněno. Čína spolu s Indií jsou největšími odběrateli zlata na světě. To je dáno jak zájmem o zlato, tak počtem lidí, kteří v těchto zemích žijí.
  2. Číňané postupně přebírají zvyky ze „západu“. V historii se nevěnovali např. zdaleka tak sportu jako v Evropě či Americe ( s výjimkou cvičení) a také sběratelství nebylo v Číně příliš populární. To se ale postupně mění a v současnosti již v Číně probíhají významné aukce mincí či známek. Navíc jsou Číňané velmi chytlaví na vše, čím mohou doložit svůj životní status. Luxusní mobily, kabelky a auta se v Číně prodávají lépe než v Evropě. Proto se dá očekávat, že sběratelství bude v Číně stále populárnější a zájem o čínské mince v Číně i jinde ve světě poroste.

Na numismatických aukcích se proto čínské Pandy prodávají jako sběratelské mince a nikoli jako investiční. Je to také důvod, proč jsou pečlivě hledány různé varianty. Píšeme o nich i my. Mince se v Číně razí v několika mincovnách. V některých letech byly značky mincoven na mincích uváděny. Ale spíše výjimečně. Většinou se mincovnu sběratelé spíše snaží odhadnout z rozdílnosti razidla. Viz již námi popisované malé a velké datum (Malé a velké datum u čínských mincí).

Rok 1987 patří mezi ty, kdy se na zlatých mincích značky objevily. A to značka „s“ pro mince ražené v Šanghaji a značky „y“ pro mince ražené v městě Šen-jang.

Mnohé čínské zlaté a stříbrné Pandy jsou označovány majiteli jako Proof. Mnohé tak i vypadají. Ale opravdu oficiálních Proof je z nich jen málo. Oficiálně ražené Proof mince jsou označeny písmenem „P“ a jsou raženy jen ve velmi omezeném množství a často pouze jako sady.  Jako příklad může posloužit námi nabízená mince, zlatý proof 25 yuan 1987.

Zlatých pand v proof kvalitě vyrazila čínská státní mincovna v roce 1987 10 000 kusů. A to ve všech ražených hodnotách 5,10, 25, 50 i 100 yuanů o váze od 1/20 Oz až po 1 Oz. Velmi vzácně je možné najít minci opravdu proof z roku 1987, které označení „P“ chybí. Certifikační společnost NGC dosud certifikovala 2 kusy proof zlatý 5 yuan 1987 bez označení „P“ a jeden kus proof zlatý 10 yuan 1987. Více o tom si můžete přečíst v našich článcích Proof zlaté 5 yuany 1987 bez označení „P“ a Proof zlatý 10 yuan 1987 bez označení.

Zdroje: NGC, China-mint.info