Ruské zlaté 5 rubly z devatenáctého století jsou sběrateli velmi ceněné. Počet ražených kusů byl relativně vysoký, ale do současnosti se jich nedochovalo mnoho a zájemců je hodně. Dnešní článek věnujeme 5 rublům z roku 1888. Server www.fcoin.ru, který se ruským mincím věnuje, zaznamenal od roku 2007 do současnosti celkem 749 prodejů těchto vzácných mincí.

 VFXFAUUNC
Cena v rublech20 16042 95743 77055 008
Počet prodejů1746419272

V tabulce vlevo jsou uvedené počty prodejů a dosažené průměrné ceny, které jsou  rozděleny podle stavu prodávaných mincí. V době vzniku tohoto článku byl kurz ruského rublu cca 0,44 Kč. Při čtení tabulky je třeba vzít v úvahu, že ceny se od roku 2007 měnily a průměr je proto spíše orientační. Současné ceny jsou obvykle vyšší.

Navíc existují celkem 4 varianty zlatých 5 rublů z roku 1888. Varianty se liší tím, zda má zobrazený Alexander III krátkou nebo dlouhou bradku a zda má na krku iniciály АГ, která jsou zkratkou jména mincmistra, Apolona Grašova. Žádné zdroje neuvádějí, jak byl počet ražených kusů (celkem 5 257 007) mezi tyto varianty rozdělen. Ani se nám nepodařilo najít odhady do současnosti se zachovalých exemplářů. Z uvedených variant se reálně vyskytuje na trhu varianta s dlouhou bradkou bez iniciál. Z uvedených 749 prodejů celkem od roku 2007 do současnosti, bylo prodejů této varianty 747. Zbylé dva prodeje připadly na variantu s krátkou bradkou a iniciálami na krku. Dá se tedy říci, že jakýkoliv jiný zlatý 5 rubl 1888 než je varianta s dlouhou bradkou bez iniciál je velikou raritou.

Dlouhá bradka bez iniciál na krku

Jako příklad varianty s dlouhou bradkou bez iniciál použijeme jednu z námi nabízených mincí. Pro zhlédnutí fotografií mince klikněte na produkt.

Mince je velmi krásná a za nabízenou cenu velmi dobrá koupě. Ze stavu mince a výše uvedené tabulky vyvozujeme, že je to jeden dvou nebo tří set nejzachovalejších exemplářů zlatého 5 rublu 1888, které mezi numismatiky kolují.

Krátká bradka, iniciály АГ na krku

Varianta s krátkou bradkou s iniciálami je výrazně vzácnější a také řádově dražší. Nám se podařilo najít na ruském aukčním serveru wolmar.ru dva prodeje mincí s krátkou bradkou a iniciálami AG na krku z letošního roku. Obě mince byly prodány přibližně za 250 000 rublů. Na následujícím obrázku vlevo je mince prodaná v dubnu za 242 840 rublů. V roce 2015 se prodal na aukci Heritage Auction exemplář na obrázku vpravo ohodnocený stavem MS63 za 25 850 USD.

Našli jsme i další prodeje. Krásný exemplář se letos v únoru prodal za 1 300 000 rublů na aukci pořádané serverem m-dv.ru. Prodejů je tedy více než kolik jich zaznamenal server fcoin.ru, ale jsou jich řádově jednotky za posledních 5 let.

Ostatní varianty

Prodeje ostatních dvou variant jsme nenašli a neumíme tedy jejich cenu odhadnout. Odhady cen neuvádí ani nejuznávanější katalog ruských mincí Bitkin (máme vydání z roku 2003). Tyto mince se na trhu prostě neobjevují. Prodej jakéhokoliv takového exempláře by byl senzací.

Zdroje: Bitkin, ha.com, fcoin.ru, m-dv.ru.