Světové centrální banky nakupují zlato od finanční krize v roce 2008. Podle článků a dat uvedených na www.gold.org provozovaném organizací World Gold Council (WGC) nákupy stoupají a v roce 2022 byly rekordní od roku 1950. Nákupy a prodeje realizované centrálními bankami jsou zobrazené v grafu, který jsme od WGC převzali.

Nákupy centrálních bank od 1950

WGC má zdroje dat, z nichž některé nejsou jednoduše dostupné a uvedené údaje proto nemůžeme detailně rozpracovat. Ale z grafu můžeme odečíst základní trendy:

  1. Světové banky jako celek nakupovaly zlato až do roku 1964, kdy USA začaly válčit ve Vietnamu. Válka Vietnamu vedla k obrovskému zájmu o zlato a protože americký dollar byl v té době ještě částečně kryt zlatem a bylo možné jej v USA za zlato vyměnit, tak banky, především americká, zlato prodávaly. Tento trend skončil, když USA v roce 1971 krytí dolarů zlatem definitivně opustily.
  2. V roce 1973 začala tzv. ropná krize způsobená prudkým zvýšením ceny ropy. Ta způsobila celosvětovou inflaci a stagnaci ekonomiky, která postupně odezněla až v 80. letech. Projevilo se to dalším výprodejem zlata.
  3. V roce 1990 začala tzv. Válka v zálivu proti Iráku, s tím související válečné výdaje a další výprodej zlatých rezerv. Ten vydržel až do roku 2008, kdy si bankéři mysleli, že mohou tisknout další a další peníze a nemít je kryté zlatem. Nebo nemysleli, ale na veřejnosti tak tvrdili.
  4. Finanční krize nastartovaná po pádu banky Lehman Brothers odhalila hloupost takového jednání a světové banky otočili.

Doufejme, že tento trend vydrží. Pád nekrytých měn by znamenal velkou katastrofu pro nás pro všechny.