Jednou ze zpráv, která prochází médii prakticky bez povšimnutí je zpráva o vývoji salda amerického obchodu. Tedy zpráva porovnávající vývoz a dovoz do USA. V pátek zveřejnil americký statistický úřad údaje za leden. Z nich vyplývá, že obchodní deficit USA v lednu byl 45,68 miliard USD. Vývoj za poslední rok je uveden na následujícím grafu.

us_trade_balance

Je z něj vidět, že za poslední rok každý měsíc USA dovezou více zboží a služeb než vyvezou a to nejméně o 38 miliard USD. Při pohledu na graf mnoho lidí napadne otázka jak dlouho to asi takto USA mohou dělat. Podívejme se na další graf, kde je vývoj obchodní bilance USA od roku 1950.

us_trade_balance_from_1950

Na první pohled je vidět, že americký obchod byl vyrovnaný až někdy do roku 1975. Pak začal dovoz převyšovat vývoz. Nejprve pomalu a pak čím dál tím rychleji. Náš pravidelný čtenář asi začne přemýšlet, zda je souvislost mezi nárůstem deficitu obchodní bilance a zrušením zlatého standardu v roce 1971.

us_debt_from_1950

Podle nás je souvislost jednoznačná. Po zrušení zlatého standardu si USA mohly vytisknout libovolné množství peněz. A také to dělají. Nejprve zvolna a postupně čím dál tím více. Za vytištěné peníze si pak Američané nakupují dovozené zboží. Na dalším grafu uvádíme zadlužení americké vlády také od roku 1950.

Časová souvislost je zřejmá. Dluh vlády USA začal výrazně růst také po zrušení zlatého standardu. Mnozí zastánci politiky zadlužení namítnou, že absolutní dluh roste, protože roste i HDP a tak dluh nevadí. Podívejme se proto ještě na jeden graf. Na něm je dluh vlády USA v poměru k HDP v procentech.

us_debt_to_gdp_from_1950Z něj vyplývá, že poměr dluhu USA vůči HDP dosáhl nejvýše za druhé světové války. Po druhé světové válce se hospodářství rozjelo a poměr prudce klesal. Ale i zde je vidět, že přibližně jen do roku 1980 a poté opět stoupá.

Na rozdíl o roku 1940 nejsou USA s nikým ve válce. Přesto dluh roste. Absolutně i relativně vůči HDP. Již nyní by americká vláda na jeho splacení potřebovala celý HDP !! A to připomeňme, že americká vláda na daních vybere méně než 30% HDP.

Mnozí ekonomové začínají upozorňovat, že vlády své možnosti žít na dluh již vyčerpaly a proto již nemohou svým dluhem podporovat ekonomiku a díky tomu ekonomika neroste. Nás překvapuje, že to bylo možné dosud a nevíme, jak dlouho to ještě potrvá. Ale víme, že dříve nebo později to zaplatíme.