3-254i8Rubl 1989 Platina_1Našemu serveru se podařilo v jedné soukromé sbírce najít velmi vzácný exemplář platinové varianty krásných ruských pamětních rublů z roku 1989, který je zřejmně jedním ze dvou existujících exemplářů!

V roce 1989 nechala vyrazit tzv. Carská exilová vláda Ruska, řadu medailí od kterých si slibovala, že se stanou předchůdcem oficiálních platidel v Rusku. Zřejmě i vlivem změn v Sovětském svazu a tušením jeho brzkého zániku vzrostla víra nástupců rodu Romanovců v návrat ke vládě v Rusku. Konec Sovětského svazu nastal, ale Romanovci se k vládě nedostali. Nicméně v Rusku mají mnoho příznivců a ve svých snahách pokračují. Z medailí se mince nestali, ale v okruhu blízkých bývalé carské rodině a jejích příznivců jsou velmi oblíbené. A přestože se fakticky jedná o medaile, byly po dlouhpou dobu uváděny v mnoha zdrojích jako pamětní mince vydané oficiální mincovnou Sovětského svazu. I námi popisovaný exemplář byl cerifikován NGC jako „1 Oz USSR ROUBLE“. K tomu se ještě vrátíme, le nejprve popišme celou serii těchto medailí.

Jak jsme již uvedli v úvodu, tzv. Carská exilová vláda nechala cyrazit v roce 1989 řadu meilí k příležitostii svého 60 výročí vzniku. Některé varianty byly raženy v počtu až 10 000 kusů. Ty asi měly sloužit k široké propagaci. Jiné byly zřejmě určeny jako dárky pro nejbližší okruh přízniců vlády a byly raženy v mnohem menších počtech jednotek nebo desítek kusů. Všechny varianty mají stejný vzhled. Na rubu mince je zobrazen portrét posledního ruského cara Mikuláše II. Ve vnitřním kruhu je uvedena doba vlády Mikuláše II „1894 až 1917“ a nominální hodnota „Rubl“. Pod portrétem je malé číslo 8. Ve vnějším kruhu je nápis “ Pouze národní shromáždění volí plnoprávného vládce“. Na líci je zobrazen carský orel v pozadí s měčem. Ve vnitřním kruhu jsou a nápisy: “ 60 let ražby“ a „Za víru, cara a otčinu“. Ve vnějším kruhu pak nápisy: „Ruský imperiální svaz“ a „Jsme Rusové, Buh je s námi“. Krausův katalog neobvyklých mincí ve svém čtvrtém vydání z roku 2004 uvádí, že medaile byly raženy ve variantě ze stříbra, platiny a zlata. Ve svém šestém vydání mění počty uvedených kusů a přidává další varianty a to i z mědi. V současnosti můžeme najít ma webových strnkách serveru americké NGC dvoje označení. Starší, zřejmně navazující na čtvrté vydaní Krausovav katalogu používá označení X 11 a X P1 až P5 a novější X 15 a X P15 až 17. Vše je uvedeno v následující tabulce.

označení NGCražené kusykvalitaMateriálváha (g)
X #11, X#15c10 (2)ProofPlatina31,1
X #11a10000ProofPlatina23,5
X #11b, X#15a1000ProofStříbro31,1
X #11c, X#15b100ProofZlato31,1
X #11d, X#1510000BěžnáMěď23,5
X#P11ProofPlatina93,3
X#P2,XP#1660ProofStříbro62,2
X#P3, X#P1860ProofPlatina47
X#P4, XP#1560BěžnáMěď47
X#P5. X#P176ProofZlato93,3

Medaile, jejíž obrázky jsou uvedeny v úvodu našeho článku je z platiny a váží 31,1g. Jedná s etedy o varinatu s označením X#11 nbeo X#15c. Čtvrté vydání Krausova katalogu u této varinaty uvádí, že bylo vyraženo 30 kusů. Ve vsém šestém vydání tento počet byl snížen na 10 kusů. Tento údaj je uveen i na stránkách NGC u označení X#11. Ale u novějšího označení X#15c je již počet kusů opět snížen a to na 2 kusy! A tento údaj je možné najít i na stránkách CoinArchives a jinde. Je ale pravděpodobně převzat buď ze stránek  NGC nebo ze stejného zdrioje, z kterého čerpá i NGC.

Námi popisovaný exemplář byl navíc při certifikaci nejen mylně označen jako sovětský rubl, ale dokonce i chybně označen jako varianta X#12 medaile vyražené o rok později, tedy v roce 1990. I tyto medaile byly raženy mimo Sovětský svaz.

Kromě popisovaného paltinového exempláře disponuje sokroumý sběratel, který nám medaily poskytl i dalším exemplářem vyraženým ze stříbra o vátźe 2 uncí, tedy varianty X#P2 (čidle novějšího značení X#P16. Zde vládne shoda o jejich počtu. Bylo jich vyraženo 60 kusů. Fotografie obou medailí a jejich popis si můžete prohlédnout po kliknutí na jednu z nich.