Certifikace (ang. grading) je proces, kdy specializované firmy ohodnotí pravost a stav mince. Cetifikace mincí se rozšířila v minulém století v USA. Certifikace má zaručit, že mince byla zkontrolována odborníky, kteří potzvrdili její pravost a zhodnotili její stav. Mince je při certifikaci vložena do pouzdra, které není možné bez poničení otevřít. V současnosti je na světě certifikováno více než 70 miliónů mincí z celého světa a všech možných obdobích. Včetně mimncí, českých a československých.

V USA je naprostá většina mincí, ktreé jsou prodávány na numismatických aukcích certifikována. Je to služba pro méně znalé numismatiky, kteří si nejsou jisti, že rozpoznají padělek nebo správně ohodnotí minci. Díky tomu mohou do mincí investovat i laici.

Základem pro ohodnocení stavu se stala stupnice, kterou v roce 1949 vytvořil Dr. Herbert William Sheldon.

StupeňPopis
1Basal State-1 (nerozlišitelné mince nebo jejich fragmeny)
2Fair (špatně rozlišitelné a velmi setřelé mince)
3Very Fair (stále špatně čitelné a velmi setřelé mice, ale o něco lepší než "Fair")
4, 5, 6Good (rozlišitelné mince, u kterých jsou setřelé některé prvky, mohou být i poškozené)
7, 8, 10Very Good (mince je rozlišitelná a čitelná, i když hodně setřelá, poškrábaná či poškozená)
12, 15Fine (mince je čitelná i když ne každý znak, je na ní vidět, že byla v oběhu)
20, 30Very Fine (mince vykazuje jen drobná pškození a setřelost, která nebrání v čiteslnosti. Nápisy by měly být ostré, hrany skoro neporušené)
40Extremely Fine (mince již odpovídá sběratelskému stavu, jsou na nní jen velmi drobné šktábance, všechny prvky jsou ostré)
50About Uncirculated (mince nebyla v oběhu a bylo sní zacházeno s pečlivostí)
60,65,70Mint State (mince je prakticky ve stavu, jako byla vyražena, včetně ražebního lesku)

Lidé kupují historické mince, protože jsou sběratelé a libí se jim nebo protože chtějí investovat. Rizikem je vždy rozpoznat hodnotu mince. Zkušení sběratelé se spoléhají na své znalosti nebo na rady svého okolí. Co ale mají dělat méně zkušení sběratelé?

Jednou z cest je požádat znalce o znalecký posudek. To bylo a je hodně využíváno. Jenže to už musíte minci mít. Jak to ale řešit v případě, že ji nemáte a chcete ji teprve koupit? U velmi vzácných mincí je někdy přiložen posudek znalce. Ale to je mizivé promile z na trhu nabízených mincí.

V USA vznikly v devadesátých letech specializované firmy, které mince ohodnotily a umístily je do pouzdra. Pouzdro není možné bez poničení otevřít. Minci ohodnotily z hlediska pravosti a stavu. Pro hodnocení stavu vznikla stupnice o 0 do 70. A k té je pak někdy ještě slovní upozornění např. že je mince poškozená nebo byla vyjmuta ze závěsu či čištěna.

Na základě výše zmíněného hodnocení vzniknul postupně katalog mincí pro méně zkušené sběratele. Zájemce si mohl zjistit, že cena dotyčné mince v daném stavu je obvykle v nějakém pásmu od do. Zkušení sběratelé se na taková hodnocení často dívají velmi skepticky. Mají svůj názor a vadí jim, že si nemohou minci důkladně prohlédnout. Ale především v USA se prodej ohodnocených mincí stal standardem.

Certifikace zvláště získala na významu s rozvojem internetu. Dnes můžete koupit mince prostřednictvím internetu kdekoli na světě. Také si můžete najít, kde a za kolik se obdobné mince prodali. Nejste li zkušení sběratelé, pak Vás certifikace ve většině případů ochrání před nákupem falzifikátu nebo mince s vadou, o které nevíte. Zvláště to platí u méně cenných mincí.

U certifikace je důležité, kdo certifikát vydává. V současnosti je na světě mnoho certifikačních firem. Zdaleka nejužívanější jsou dvě. Professional Coin Granding Service (PCGS) a Numismatic Guaranty Corporation (NGC). První vznikla v roce 1985 a druhá o dva roky později. Do současnosti spolu tyto dvě firmy certifikovaly cca 70 miliónů mincí.

Současná pouzdra obsahují základní informace o minci, její hodnocení a také číslo nebo kód certifikační firmy. Na stránkách příslušné firmy po zadání čísla možné ověřit, zda mince byla certifikována. Většinou je k dispozici i fotografie. Ne vždy. Podle fotografie také není obvykle odlišit minci od obdobných. U méně vzácných mincí je to ale dostačující. Jistě je možné pouzdro otevřít, minci vyměnit a zase zavřít. Nic není dokonalé a pouzdro také ne. Ale rozhodně to neuděláte doma tak, aby to nebylo poznat. Takže pro naprostou většinu mincí se taková operace nemůže vyplatit.