V tomto článku se věnujeme tzv. ETF fondům (Exchange Trade Fond), krytým zlatem. Zákazník si kupuje podíl ve fondu. Jeho podíl je krytý zlatem. To znamená, že fond nakoupí zlato, pokud vydá nové podíly a prodá zlato, pokud naopak své podíly vykoupí. První případ nastane, když poptávka po podílech fondu převýší nabídku a druhý naopak, pokud nabídka převyšuje poptávku. Jakou to má výhodu ve srovnání s obchodem s fyzickým zlatem? Vše probíhá jen elektronicky. Zlato zůstává uloženo v trezorech a jen čas od času dojde k vyrovnání. Fond žije z marže. Je to tedy produkt vhodný pro rychlé nákupy a prodeje  zlata. Tedy pro spekulace (v dobrém slova smyslu) na cenu zlata. Výhoda pro spekulaci je naopak nevýhoda pro dlouhodobé držení zlata. Nelze přeměnit jednoduše podíl ve fondu na zlato.Investor musí nejprve prodat svůj podíl v ETF fondu (a musí tedy být kupec) a pak může koupit zlato. Investice do fyzického zlata a do ETF fondů jsou přesto v burzovních zprávách považovány za rovnocenné. Např. ve zprávách Světové zlaté rady (World Gold Council) spojovány do položky “Investice”.

V tomto článku přebíráme informace právě ze serveru WGC (zde) a to z článku o množství zlata, které ETF fondy drží. Přesněji měly by držet. ETF fondy většinou mají zlato uloženo v bankách a z toho plyne riziko, že v případě problémů banky o své  zlato přijdou. Právě propojení bank a správců ETF fondů představuje jisté riziko. Ale to je jiné téma.

Kolik tedy zlata ETF fondy drží a jak se toto množství vyvíjí v čase ? Na to odpovídá následující graf.

Na grafu je znázorněno množství zlata, které ETF fondy drží a to od roku 2005, kdy jejich popularita začala růst. Nejvíce zlata drželi v roce 2013, kdy cena zlata klesala ze svého vrcholu v roce 2011 a investoři spekulující na pozdější růst ceny nakupovali. ETF fondy držely přibližně 2 800 tun zlata. Pak cena zlata začala opět stoupat a investoři své podíly prodávali a vybírali zisky. K obratu došlo v roce 2016, kdy poptávka opět převýšila nabídku.  V té době držely fondy asi 1 500 tun zlata. A růst pokračuje do dnes, kdy fondy drží skoro 2 500 tun zlata. Od roku 2016 tak stoupá jak cena zlata, tak množství prodaných podílů.

Co z toho můžeme usuzovat? Že spekulanti se zlatem očekávají další růst ceny zlata. A už jen tato skutečnost bude tlačit cenu zlata vzhůru, protože cena zlata se určuje na burzách a burzy reagují především na odhady budoucího chování investorů.