100 Frank 1895A Monaco
100 Frank 1895A Monaco

Monako bylo obydleno již v dobách 400 00 let před naším letopočtem. V průběhu starověku jej ovládali Féničané, Řekové a Římané. Bylo důležitým přístavem i ve středověku a v novověku. V roce 1641 byla potvrzena jeho nezávislost na Francii smlouvou mezi monackým princem Honorém II. a francouzským králem Ludvíkem XII. Ta Monaku vydržela až do roku 1793, kdy jej revoluční Francie pohltila. Po porážce Napoleona byla v roce 1814 jeho nezávislost obnovena. Vliv Francie na měnový systém trval dále a s ním přišli i vlastní monacké centimy, decimy a později franky. Nejprve stříbrné 5 franky ražené v roce 1837 za vlády prince Honoré V. 

V roce 1878 za vlády prince Charlese III. byly raženy první zlaté 20 franky. Stejný panovník nechal razit i zlaté 100 franky, a to v letech 1882, 1884 a 1886. V jejich ražbě Monako pokračovalo i v letech 1891, 1895,1896, 1901 a 1904 za vlády prince Alberta I. Tím ražba skončila. Na rozdíl od Francie se již Monako po první světové válce k ražbě oběžných zlatých mincí nevrátilo. V roce 1966 byl ještě ražen zlatý 200 frank vážící 32 g (obsah zlata 90%). Ale ten již můžeme spíše přiřadit k pamětním mincím.

Monacké zlaté 100 franky jsou tak zajímavým doplněním sbírky, a to právě proto, že je jen 9 ročníků v celkovém počtu vyražených 120 tis. kusů. 

RokPanovníkkusů
1882Charles III.5 000
1884Charles III.15 000
1886Charles III.15 000
1891Albert I.20 000
1895Albert I.20 000
1896Albert I.20 000
1901Albert I.15 000
1904Albert I.10 000
CENT FRANCS (váha 32,25 g, zlato 90%, průměr 35 mm)